Kompania


D.T.W-2005 është një kompani Shqiptare e themeluar në vitin 2014. Kompania jonë është eksperte në riciklimin, përpunimit dhe tregtimit të skrapeve të metaleve me ngjyra.

Ne grumbullojmë, përpunojmë dhe seleksionojme të gjitha llojet e skrapeve te metaleve me ngjyrë me qëllim tregtimin e tyre drejt vendeve te Europës. Procesi në tërësi si grumbullimi, seleksionimi dhe paketimi zhvillohet pranë ambjenteve tona në Tiranë. Vendi ku realizohet i gjithë ky process është i pajisur me mjete te nevojshme si balerat, analizuesit e metaleve, ndarësit magnetikë, që na mundëson ne si kompani të sigurojmë materiale me cilësi të lartë sipas standarteve ndërkombëtare.

Që prej shumë vitesh, kompania jonë konform rregullave të BE-së eksporton në te gjitha vendet e Evropës Perëndimore dhe Qëndrore. Drejt këtyre vendeve ne realizojmë një numër të konsiderueshëm eksportesh në vit, por ndër shtetet kryesore drejt të cilit në realizojmë këto eksporte është Italia.

Ne furnizojmë rregullisht fonderi të ndryshme dhe rafineri të njohura, me mbetje metalore jo-ferrore me qëllim shkrirjen, riciklimin dhe përpunimin të mëtejshëm deri në fazën e fundit ku mbetjes i jepet forma përfundimtare dhe nxjerrjes së saj në treg.