Misioni

Ne, D.T.W-2005 synojmë grumbullimin dhe riciklimin e mbetjeve të metaleve me ngjyra duke përfshirë dhe baterit e përdorura për qëllime tregtimin e tyre, dhënien e formës përfundimtare mbetjes, gjithmon konform regullave për mbrojtjen maksimale te mjedisit.