Vlerat Tona

PROFESIONALIZEM

Ne ekzistojmë dhe rritemi bazuar në besueshmërinë, varemi prej saj nga marrëdhëniet që ndërtojmë brenda dhe jashtë. Të gjitha aktivitetet dhe transaksionet tona përcaktohen nga përgjegjësia, integriteti dhe etika e biznesit.

SERIOZITET

Ne veprojmë bazuar në parimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm, në lidhje me njerëzit, mjedisin dhe shoqërinë. Kjo ka të bëjë me proceset tona të brendshme, planifikimin dhe zhvillimin e produkteve, marrëdhëniet që ndërtojmë me partnerët, ofruesit dhe komunitetet lokale. .

EFEKTIVITETI

Ne veprojmë bazuar në parimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm, në lidhje me njerëzit, mjedisin dhe shoqërinë. Kjo ka të bëjë me proceset tona të brendshme, planifikimin dhe zhvillimin e produkteve, marrëdhëniet që ndërtojmë me partnerët, ofruesit dhe komunitetet lokale.

TRANSPARENCA

Ne veprojmë bazuar në parimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm, në lidhje me njerëzit, mjedisin dhe shoqërinë. Kjo ka të bëjë me proceset tona të brendshme, planifikimin dhe zhvillimin e produkteve, marrëdhëniet që ndërtojmë me partnerët, ofruesit dhe komunitetet lokale.